Colabora > Faite colaborador/a > ¿Por qué colaborar?

¿Por qué colaborar?

Os Bancos de Alimentos en España o ano pasado repartiron 142.124 toneladas de alimentos entre 8.652 entidades e atenderon a un total de 1.667.474 beneficiarios.

Os Bancos de Alimentos, xunto co traballo dos voluntarios loitan a diario para reducir a fame no entorno, acadando co seu traballo, ademais un beneficio económico (eliminando os custos de stock e os custos de destrución das grandes cadeas alimentarias), sostible (un producto non comerciable por danos ou mala rotulación pode ser un producto solidario), e ecolóxico (reducir ó máximo posible a cantidade de alimentos que se destruen).

Con pequeñas doazóns podemos continuar repartindo este ano mais alimentos a todas aquelas persoas que o necesit4en e se encontren en situación vulnerable.

Recordamos que segundo a Lei de Mecenado, Lei 49/2002, as doazóns supoñerán unha dedución fiscal no IRPF (Imposto sobre a renda das persoas físicas) ou sobre o Imposto de Sociedades.

A Federación Galega de Bancos de Alimentos foi declarada de Utilidad Pública no DOG del 2 de octubre de 2013.

Se desexa contriuir ó sostemento e funcionamento dos Bancos de Alimentos (compra de alimentos, instalación e loxistica, etc.) cunha aportación económica, pode facelo Colaborando agora.
 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir

banner

Ildefonso Sánchez Mera 4-B, Baixo    C.P. 15706    Santiago de Compostela    A Coruña    981 586 181    fegaban@fegaban.es