Normativa Aplicable

A lexislación pola que se rexen os bancos de alimentos, así como a federación gallega de bancos, é a seguinte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEGABAN
http://www.fegaban.es/
http://www.fegaban.es/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=139