Beneficiarios/as

Os Bancos de Alimentos non reparten directamente o usuario final, senón que reparten a entidades con fins sociais homologadas para este fin.

 

ENTIDADES RECEPTORAS

Os Bancos de Alimentos facilitan de forma gratuíta ás entidades receptoras os alimentos.

As entidades benéficas receptoras son as que fan chegar os alimentos de forma gratuíta aqueles que o necesitan dun xeito equitativo.


As entidades que poden ser receptoras dos alimentos son as seguintes:

 

 

 

Polo tanto son os propios Bancos os que tratan coas entidades da bisbarra para o xusto repartición dos alimentos.


USUARIOS FINAIS

Segundo os datos que manexa a Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) as causas da pobreza en España son moi variadas.


    "O paro e o traballo precario son as máis importantes. A idade avanzada ou nenez e xuventude, as enfermidades, as inxustizas sociais, analfabetismo, inmigración, pertenzas a certas etnias, drogadicción, alcoholismo, e familias monoparentais encóntranse tamén entre as causas orixinarias da pobreza. "


Os colectivos atendidos en España polo Banco de Alimentos son, pricipalmente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora mesmo, os Bancos de alimentos galegos atenden a 101.237 persoas a través de máis de 670 asociacións.FEGABAN
http://www.fegaban.es/
http://www.fegaban.es/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=21