Colaboradores/as

Para levar a cabo o traballo diario, os bancos de alimentos e a Federación, contan con diversas formas de colaboración.


Os alimentos que reciben os bancos de alimentos galegos teñen distintas orixes:

Doazóns


Tanto a título individual, coma de forma colectiva, as persoas colaboran cos bancos de alimentos en campañas xa organizadas ou creando as súas propias para recollida de produtos alimentarios.

A este grupo pertencen as recollidas de:

 

 

 

 

 


Recuperación de Excedente Alimentario


Moita da industria alimentaria galega colabora cos bancos para a recuperación de excedentes así como as entidades públicas. Os alimentos proceden de:

 

 

 

 


FEGA E FOGGA


FOGGA (Fondo Galego de Garantía Agraria)


O FOGGA é un organismo autónomo dependente da Consellería de Medio Rural e Mar que, entre outras moitas tarefas, encárgase de canalizar as remesas de alimentos excedentarios. Estes alimentos proveñen dos problemas de comercialización que se producen co exceso de oferta dun produto.

Estes acóllense a procesos de retirada voluntaria por parte da administración competente, a cal deriva estes excedentes a institucións benéficas.


FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)


O FEGA ten un programa de axuda ás persoas máis desfavorecidas chamado PROGRAMA OPERATIVO DE AXUDA ALIMENTARIA DO FONDO DE AXUDA EUROPEA PARA AS PERSOAS MÁIS DESFAVORECIDAS (2014-2020) EN ESPAÑA.

É un programa nacional que distribúe alimentos ás persoas máis desfavorecidas, cofinanciado polo Fondo de axuda Europea para os Más Desfavorecidos (FEAD) (2014-2020) nun 85% e nun 15% polo presuposto da Administración Xeral do Estado.

Con este programa o FEGA encárgase, entre outras actuacións, de mercar os alimentos mediante un procedemento de licitación pública (merca de alimentos, subministración aos centros de almacenamento e distribución nas organizacións) e de designar mediante resolución pública ás Organizacións asociadas de Distribución, que neste momentos son os Bancos de Alimentos e Cruz Vermella.

 


Subvencións e Axudas Ecónomicas


Ademais, ao ser entidades sen ánimo de lucro, os Bancos de Alimentos benefícianse de axudas e subvencións económicas por parte da administración pública.FEGABAN
http://www.fegaban.es/
http://www.fegaban.es/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=25