Certificaci├│ns e Reco├▒ecementos

Pola orde do 20 de setembro de 2013  declarouse á Federación Gallega Bancos de Alimentos asociación de utilidade pública.


Premios Galegos do ano 2013 - Grupo El Correo Gallego


A Federación Gallega de Bancos de Alimentos foi elexida pola súa dedicación solidaria e voluntaria, máis necesaria que nunca nestes tempos de crise económica, como galegos do ano do mes de decembro de 2013.

 FEGABAN
http://www.fegaban.es/
http://www.fegaban.es/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=26